ЛКК и ТЕЛК

 

 

27 ноември  2023г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

27.11.2023   - Болнична медицинска помощ - Заповеди

27.10.2023   - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

31.01.2023   - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

27.10.2023   - Общ списък на съставите на ЛКК

09.12.2020   - Обща ЛКК към ОДМВР-Кърджали - Заповед

01 август  2023г.

 

I-ви състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали
 

05 юли  2023г.

 

II-ри състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 

15 февруари  2022г.

 

Заповед за съставите на ЛКК в Държавна психиатрична болница - град Кърджали и актуализиран обобщен Списък на ЛКК
 

- изтегли Заповед и Списък ЛКК
 

09 февруари  2022г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

СПИСЪК  на ЛКК за 2022г. на ЛЗ за болнична помощ

 

14 септември  2021г.

 

- На вниманието на лечебните заведения на територията на област Кърджали - амбулаториите за първична и специализирана извънболнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, центровете за психично здраве и държавните психиатрични болници, както и домовете за медико-социални грижи за деца и центровете за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания.

 

- УКАЗАНИЕ за дейностите, които се финансират за здравно неосигурени бременни

 

23 ноември 2020 г.

 

I-ви и II-ри състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011