ЛКК и ТЕЛК

 

01 април  2021г.

 

I-ви състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 

25 септември 2020 г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

         - Болнична медицинска помощ - Заповеди

         - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

         - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

         - Обща ЛКК към ОДМВР-Кърджали - Заповед

        -  Общ списък на съставите на ЛКК

23 ноември 2020 г.

 

I-ви и II-ри състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011