ЛКК и ТЕЛК

 

14 септември  2021г.

 

- На вниманието на лечебните заведения на територията на област Кърджали - амбулаториите за първична и специализирана извънболнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, центровете за психично здраве и държавните психиатрични болници, както и домовете за медико-социални грижи за деца и центровете за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания.

 

- УКАЗАНИЕ за дейностите, които се финансират за здравно неосигурени бременни

 

14 септември  2021г.

Лекарски консултативни комисии (ЛКК)

14.09.2021   - Болнична медицинска помощ - Заповеди

14.09.2021   - Извънболнична медицинска помощ - Заповеди

25.01.2021   - По Закона за интегриране на хората с увреждания - Заповеди

09.12.2020   - Обща ЛКК към ОДМВР-Кърджали - Заповед

04.02.2021   - Общ списък на съставите на ЛКК

12 юли  2021г.

 

II-ви състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 

01 април  2021г.

 

I-ви състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали
 

23 ноември 2020 г.

 

I-ви и II-ри състав на ТЕЛК към МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" АД-гр.Кърджали

 


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011