КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

Води, предназначени за къпане

График за пробонабиране - води от зони за къпане, съгласно наредба №5 за управление качеството на водите за къпане за 2023 г.

Профили на водите за къпане

Идентификация (ID) на водите за къпане

Зона за къпане
1 BG4251606567009001 „БРОШ”
2 BG4251615000009002 „ГЛАВАТАРЦИ”
3 BG4251615268009003 „ГНЯЗДОВО”

Резултати от мониторинга по години

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2023 г.

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2022 г.

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2021 г.

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2020 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2019 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2018 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2017 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2016 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2015 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2014 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2013 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2012 г. 

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2011 г. 

                 Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2010 г. 

                Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Кърджали , територия за 2009 г. 

 

                Препратка към резултатите от мониторинга на БДУВИБР за 2008-2012г. - Брош и Главатарци

                Препратка към резултатите от мониторинга на БДУВИБР за Пункт „Стена” - яз. Студен кладенец

                Препратка към резултатите от мониторинга на БДУВИБР за Пункт «Средна част» - яз. Студен кладенец

                Препратка към резултатите от мониторинга на БДУВИБР за Пункт «Опашка» - яз. Студен кладенец

                Препратка към Разрешителни за ползванена воден обект

                Препратка към Разрешителни за заустване във воден обект

               


Всички права запазени - РЗИ Кърджали - 2011